احمق فرهنگ معرفی خداوند فعالیت کودکان

احمق: فرهنگ معرفی خداوند فعالیت کودکان جشنواره نوجوانان اجرای طرح

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه ما را انکار نکنید/ ستاره‌داریم! , روایت ۵ دانشجوی ستاره‌دار

مجید دری، مهدیه گلرو، مهدی مسافر، یاسر عزیزی و سعید اردشیری تنها ۵ نفر از دانشجویان ستاره‌داری هستند که هرکدام به دلیلی از حقشان که تحصیل است به صورت غیرقانونی

ما را انکار نکنید/ ستاره‌داریم! , روایت ۵ دانشجوی ستاره‌دار

روایت ۵ دانشجوی ستاره دار: ما را انکار نکنید؛ ستاره داریم!

عبارات مهم : ستاره

مجید دری، مهدیه گلرو، مهدی مسافر، یاسر عزیزی و سعید اردشیری تنها ۵ نفر از دانشجویان ستاره داری هستند که هرکدام به دلیلی از حقشان که تحصیل است به صورت غیرقانونی محروم شده است اند. دانشجویانی که روند ستاره دارشدنشان را روایت می کنند.

پرونده دانشجویان ستاره دار که اوج آن وقت احمدی نژاد بود، هنوز باز هست. روندی که مسئولان بعضا آن را انکار می کنند و تعداد زیادی از دانشجویان سال هاست حق بازگشت به دانشگاه ندارند. در این سال ها هم هر سرپرست و وزیری که جهت وزارت علوم آمده نخستین وعده هایش برگرداندن دانشجویان ستاره دار به دانشگاه بوده و در نهایت همچنان ستاره دارها هستند.

ما را انکار نکنید/ ستاره‌داریم! , روایت ۵ دانشجوی ستاره‌دار

واکنش منصور غلامی وزیر تازه علوم ولی تا حدی با مسئولان قبلی متفاوت بود؛ او اعلام کرد که دانشجوی ستاره دار به معنایی که وجود دارد، نداریم و این اظهارنظر صدای بسیاری از دانشجویان ستاره دار را درآورد؛ تا جایی که مجید دری و مهدیه گلرو دو دانشجوی ستاره دار دانشگاه علامه که ده سال است از حق تحصیل محروم اند به وزارت علوم رفتند تا غلامی را ببینند و بگویند ما دانشجویانی هستیم که از حق تحصیل محروم شده است ایم ولی غلامی در ابتدا حاضر به دیدار با آنها نشد، ولی در نهایت بعد از سه روز آنها را به دیدار پذیرفت و به آنها قول پیگیری داد. روحانی نیز در تصویر العمل به اعتراض دانشجویان ستاره دار، خطاب به وزیر علوم گفت که «نباید هیچ دانشجوی ستاره داری داشته باشیم.»

اصطلاح ستاره دارها تعریف جدیدی بود که در دوره وزارت علوم مصطفی معین ساخته شد؛ دانشجویان با عنوان های یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره معرفی می شدند. دانشجویان یک ستاره افرادی بودند که نقص پرونده داشتند، دانشجویان دو ستاره افرادی بودند که در کنار نقص پرونده به آنها تذکر داده شده است بود و سه ستاره ها دانشجویانی بودند که فعالیت سیاسی می کردند و از تحصیل محروم می شدند.

مجید دری، مهدیه گلرو، مهدی مسافر، یاسر عزیزی و سعید اردشیری تنها ۵ نفر از دانشجویان ستاره‌داری هستند که هرکدام به دلیلی از حقشان که تحصیل است به صورت غیرقانونی

در واقع شروع ستاره دارشدن دانشجوها در دولت اصلاحات بود ولی تعداد آنها به انگشتان دست هم نمی رسید ولی در وقت احمدی نژاد با روی کار آمدن محمدمهدی زاهدی در دولت نهم و کامران دانشجو در دولت دهم، این روند اوج گرفت و باعث شد بسیاری از دانشجویان فعال سیاسی مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد راه پیدا نکنند. شرایطی که در آن دانشگاه ها از صدای مخالف خالی شد و ستاره دادن به عنوان ابزاری جهت ترساندن دانشجویان مورد سوءاستفاده قرار گرفت.

ستاره ها از کدام سیاره آمدند؟

روندی که هیچ گاه تعطیل نشد و تنها شدت آن در دوره های متفاوت کم و زیاد شده است هست. در وقت اوج ستاره دارشدن دانشجویان، در کنار افرادی که از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد منع می شدند، دانشجویانی نیز بودند که در همان مقطع کارشناسی از تحصیل منع می شدند. این افراد کسانی بودند که به عنوان محروم از تحصیل آشنا می شدند و با توجه به اینکه جا انداختن این واژه ها (یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره) سخت بود، جهت افراد محروم از تحصیل و کسانی که به علت فعالیت نمی توانستند به ادامه تحصیل بپردازند لفظ ستاره دار اطلاق شد.

در همین باره میزگردی با حضور ۵ دانشجوی ستاره دار برگزار کردیم و در آن روند ستاره دارشدن هرکدام با جزییات روایت شد. روایتی که شاید نتیجه اش بازگشت تمام دانشجویان ستاره دار به دانشگاه و از بین رفتن اصطلاح ستاره دارها باشد. مجید دری، مهدیه گلرو، مهدی مسافر، یاسر عزیزی و سعید اردشیری تنها ۵ نفر از دانشجویان ستاره داری هستند که هرکدام به دلیلی از حقشان که تحصیل است به صورت غیرقانونی محروم شده است اند.

ما را انکار نکنید/ ستاره‌داریم! , روایت ۵ دانشجوی ستاره‌دار

تعلیق۴ ماهه و شروعی بر محرومیت ۱۰ ساله

مجید دری ورودی سال ۸۴ دانشگاه علامه، یکی از دانشجویان ستاره داری است که تا سال ۸۶ فعالیت دانشجویی داشته و راجع به روند ستاره دار شدنش می گوید: «در آن وقت با آمدن احمدی نژاد و تیم او، وزارت علوم کارهایی کرد تا به صورت بنیادی با دانشگاه تسویه کند. کارهایی که به شدت جهت دانشجویان پرهزینه بود. آنها فعالین دانشجویی را در مقطع کارشناسی و ارشد قلع وقمع کردند و ستاره دارشدن ها نسبت به دوره اصلاحات زیاد کردن چندین درصدی داشت. در واقع تلاش کردند با این ابزار فعالیت دانشجویی را کنترل کنند و تک صدایی و انفعال در دانشگاه ها ایجاد شد که اوج آن در دوره ۸ ساله احمدی نژاد بود.»

مجید دری، مهدیه گلرو، مهدی مسافر، یاسر عزیزی و سعید اردشیری تنها ۵ نفر از دانشجویان ستاره‌داری هستند که هرکدام به دلیلی از حقشان که تحصیل است به صورت غیرقانونی

این دانشجوی ستاره دار با اشاره به روند انتخابات انجمن اسلامی در علامه می گوید: «به ما گفتند انجمن های اسلامی یا باید اساس نامه داشته باشد یا شما را از بین بردن می کنیم. در نهایت تمام تلاششان این بود که اساس نامه ای مطابق منویات خودشان ایجاد شود که ما مقاومت کردیم و گفتیم باید بدون دخالت کوچک ترین فرد مسئولی این انتخابات برگزار شود و آن انتخابات، آخرین انتخابات انجمن اسلامی بود که در دانشگاه ها برگزار شد. در سال ۸۷ هم پلمب شد و دیگر اثری از انجمن های اسلامی پیدا نشد و انسجام قبل از بین رفت.»

گفتند حقوق بازنشستگی پدرت را قطع می کنیم

ما را انکار نکنید/ ستاره‌داریم! , روایت ۵ دانشجوی ستاره‌دار

مجید دری در سال ۸۶ در روند این مخالفت ها، ۴ ترم از تحصیل محروم شد و تعداد دیگری دانشجو نیز مثل او تعلیق شدند که تعداد آنها در دانشگاه علامه به ۵۰ نفر رسید. «تا سال ۸۸ اجازه ورود به دانشگاه هم نداشتیم و بعد هم بازداشت شدم. ۵ سال در فضای دانشگاهی نبودم و به صورت شفاهی گفته بودند که اخراج شدم و علت آن را غیبت غیرموجه می دانستند. بدون حضور من حکم اخراج داده بودند و پیگیری های من نتیجه ای نداشت. حتی در سال ۹۴ و ۹۵ هم مانع ورود من به دانشگاه می شدند با وجود اینکه دولت و وزیر و مدیر دانشگاه عوض کردن کرده بودند.»

او راجع به روند پیگیری های طولانی مدتش می گوید: «این روند ادامه پیدا کرد و من هم مدارا کردم و بسیاری از مسئولان را دیدم. دانشگاه خبر نور هم نتوانستم بروم چون ریز نمرات می درخواست کردند و من هیچ مدرکی نداشتم. در دانشگاه آزاد هم چون پرونده ام در دانشگاه علامه باز بود نمی توانستم شرکت کنم. تنها چیزی که جهت من از علامه ماند وامی بود که از آنها گرفته بودم و به پدرم خبر می دادند که اگر باقیمانده اش را پرداخت نکند حقوق بازنشستگی را قطع خواهیم کرد. هزینه ای که در کل ۲۰۰ هزار تومان بود.»

این پیگیری تا جایی پیش رفت که غلامی وزیر تازه علوم در مصاحبه ای اعلام کرد دانشجوی ستاره دار به معنایی که می گویند نداریم! دری هم در اعتراض به این حرف به وزارت علوم رفته و جهت سه روز تحصن کرده تا بگوید من دانشجوی ستاره داری هستم که ده سال است حق تحصیل ندارم. «من جلوی وزارت علوم تحصن کردم و وزیر به دیدار من نیامد. معاون آموزشی هم گفت دست ما نیست و نهاد دیگری غیر از وزارت علوم بر پرونده شما دست دارد. من هم گفتم کتبی به من بگویید کدام نهاد مخالف بازگشت من به دانشگاه است که بدانم با چه کسی طرف هستم.»

۴ ترم تعلیق، بازداشت و اخراج! دلیل: غیبت غیرموجه

سال ۸۶ بعد از انتخابات انجمن اسلامی علامه که آخرین انتخابات آزاد در دانشگاه علامه بود، شریعتی مدیر سابق این دانشگاه در دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود همه افرادی که جهت انتخابات کاندید شوند حتما تعلیق می شوند و تمام ۵۰ نفری که مانده بودند، بدون احتساب در سنوات تعلیق خوردند. مهدیه گلرو هم یکی از دانشجویانی بود که در این روند ستاره دار شد. «من ترم ۸ بودم و ۱۱ واحدم زیاد نمانده بود و وقت امتحانات نتوانستم شرکت کنم و اصرار داشتند که من ممنوع الورود باشم؛ چون آن ترم درسم تمام می شد و دیگر نمی توانستند من را اذیت کنند و باید همان ترم مانع حضور من در امتحان ها می شدند. دو ترم هم به خاطر تجمع و صحبت مراسم ۱۶ آذر تعلیق شدم تا به سال ۸۸ رسید.»

گلرو با اشاره به کمیته دفاع از حق تحصیل می گوید: «در سال ۸۷ ما کمیته دفاع از حق تحصیل را تشکیل داده بودیم که دانشجویانی که به هر نحوی از تحصیل محروم شده است بودند در آن شرکت داشتند. سال ۸۸ هم به خاطر فضایی که بود برابر وزارت علوم و مجلس تجمع داشتیم که در نهایت هم بازداشت شدیم. زمانی که آزاد شدم برگه اخراج از دانشگاه را به من دادند که در وقت زندان بودن من داده بودند و روند این اخراج غیرقانونی بود چون من حضور نداشتم و هیچ دفاعی از خودم نداشتم. علت اخراج هم غیبت غیرموجه بود که من زندان بودم و نمی توانستم پیگیری کنم. متاسفانه پیگیری ها هم جواب نداد و هیچ سرپرست و وزیری نبوده که در این ۴ سال با او پیگیری نکرده باشم.»

روند پیگیری های بدون نتیجه گلرو از وقت توفیقی شروع شده است است: «از وقت آقای توفیقی تا امروز هر لحظه پیگیر بودم و بارها به من گفته شد که نماینده های مجلس مخالفت می کنند و بعد از انتخابات مجلس می توانی به دانشگاه برگردی؛ ولی تغییری ایجاد نشد و امید من از بین رفت. در بسیاری از دانشگاه ها مدیر دانشگاه این مسئله را حل کرد و مسئله به وزارت علوم نرسید ولی در علامه آقای سلیمی با ما همکاری نکردند و نامه ای به ایشان داده شد مبنی بر برگشت ما که مخالفت کردند و گفتند بازگشت این افراد ممکن است جو دانشگاه را به هم بریزد. من با مشکل بسیار توانستم ریز نمراتم بگیرم و در دانشگاه خبر نور خارج از پایتخت کشور عزیزمان ایران تطبیق واحد دادم و یک ترم درس خواندم و مدرک لیسانسم را توانستم از دانشگاه خبر نور بگیرم.»

مدرک کارشناسی علامه را از خبر نور گرفتم!

مهدیه گلرو بعد از گرفتن مدرک کارشناسی از دانشگاه خبر نور جهت کارشناسی ارشد شرکت می کند و بازهم ستاره دار می شود. «آن وقت امیدوار شدم که جهت کارشناسی ارشد شرکت کنم و کنکور دادم و در دانشگاه الزهرا پذیرفته شدم. نتیجه های آزمون را که دیدم در کارنامه ام نقص پرونده درج شده است بود و اصلا فکر نمی کردم این روند ادامه پیدا کند. بلافاصله پیگیری کردم؛ سرپرست آقای هاشمی بود و قول دادند که مسئله حل شود و به شرکت سنجش مراجعه کردم و گفتند نامه ای روی پرونده من است که تو را مردود علمی اعلام کنیم ولی چون رتبه خوبی داشتی ما نقص پرونده زدیم تا شاید بتوانی پیگیری کنی.»

گلرو از آخرین پیگیری ها و دعوتش به مجلس می گوید: «اواخر شهریور ماه بود که از دانشگاه الزهرا جهت من پیامی آمد که در این دانشگاه پذیرفته شدی و جهت عضویت رفتم و تا حدودی هم پیش رفت که به من گفتند شما مشمول بر تعهد نوع سه می شوید و نمی توانیم عضویت شما را تکمیل کنیم و این تعهدشماره سه همان سه ستاره هست. من همچنان پیگیری می کردم تا اینکه آقای غلامی گفتند دانشجوی ستاره دار نداریم و ما رفتیم از ایشان توضیح بخواهیم که این ده سالی که محروم از تحصیل هستیم چیست؟ ما مجبور شدیم در سرما بایستیم و سه روز وزیر تشریف نیاوردند! به هر حال نتوانستیم ایشان را ببینیم و زن سعیدی نماینده مجلس من را به مجلس دعوت کردند و در کمیسیون حقوق شهروندی شرکت کردم. بسیاری از نماینده ها همراهی کردند و از ما درخواست کردند دو هفته تحصن را توقف کنیم تا مسئله ما را حل کنند و آقای غلامی هم این قول را به آقای دری دادند و امیدوارم این مسئله حل شود و هیچ کس دیگر از حق تحصیل محروم نشود.»

خانه نشینی احمدی نژاد و شانس قبولی

مهدی مسافر، یکی دیگر از دانشجویان ستاره داری است که مسئولان تاکنون انکارشان کرده اند. ورودی کارشناسی فیزیک دانشگاه بوعلی سینای همدان، عضو شورای مرکزی انجمن دانشگاه همدان و همچنین عضو دفتر تحکیم وحدت در آن زمان، در سال 89 سه ستاره شده است هست. «ستاره دارشدن من در فضای آن وقت و باتوجه به تعداد زیادی از انجمنی هایی که از سال 84 محروم از تحصیل می شدند و باتوجه به فضای بعد از 88 و حکم های قضایی و …. قابل حدس بود. بعد از تابستان ۸۹ که نتیجه های اولیه آمد مشخص شد که نقص در پرونده دارم و روند پیگیری را شروع کردم. دو ماه بعد هم نتیجه های دانشگاه آزاد آمد و مشخص شد صلاحیت ندارم.»

مسافر با اشاره به اینکه در آن وقت نه دولت و نه مجلس همسو نبودند، می گوید: «حتی در دانشگاه آزاد هم که مرحوم هاشمی آنجا بود نمی شد کاری کرد و پیگیری من فقط محدود به رفتن از قزوین به پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت شرکت سنجش و رفتن از قزوین به همدان جهت نهادهای امنیتی همدان و حراست دانشگاه بود که نهایتا هم هیچ اتفاقی نیفتاد. همان سال دوباره امتحان ارشد شرکت کردم و تحلیلم این بود که اولا از بیکاری بهتر است و ثانیا هزینه سه ستاره کردن برایشان بالاتر می رود! ولی خوشبختانه آن سال با منزل نشینی احمدی نژاد مصادف شد و شانس با من یار بود.»

ستاره دار جهت دانشگاه دولتی، بدون ستاره جهت آزاد

در آن شرایط مهدی مسافر رتبه می آورد و در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین قبول می شود. «خیلی از دوستان دیگر هم مثل من شانس آوردند و توانستند عضویت کنند. دو ماه بعد از ثبت نامم هم از نهادهای امنیت تماس گرفته بودند که در جریان قبولی و عضویت من نبودند. در مقطع کارشناسی ارشد هم اتفاق خاصی نیفتاد و فضای دانشگاه آنقدر منفعل بود که طبیعی بود هیچ اتفاقی نیفتد. سال ۹۳ هم فارغ التحصیل شدم. امسال هم به خاطر علاقه ام به حوزه علوم اجتماعی آزمون ارشد اقتصاد شرکت کردم و ناچارا فقط پایتخت کشور عزیزمان ایران و زنجان را گزینش کردم و جهت آزاد هم قزوین.»

مسافر در این روند از دوباره ستاره دارشدنش می گوید: «نتایج مرحله دوم که آمد دیدم دوباره نقص در پرونده جهت دانشگاه دولتی دارم ولی می توانم در دانشگاه آزاد عضویت کنم که عضویت هم کردم و الان مشکلی ندارم ولی با این حال یک حق بدیهی را از من سلب کردند.»

در واقع مهدی مسافر جهت بار دوم ستاره دار شده است هست؛ البته تنها جهت دانشگاه دولتی. در دانشگاه آزاد ولی بدون ستاره است و توانسته ادامه تحصیل بدهد.

گفتند شما نباید درس خود را تمام کنید

یاسر عزیزی، ورودی کارشناسی حقوق سال ۸۵ دانشگاه اشرفی اصفهان هم یکی دیگر از دانشجویان ستاره دار هست. «تیر ۱۳۸۷ بود که با حکم کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدم. با توجه به موادی از آیین نامه انضباطی وزارت علوم که در حکم قید شده است بود، آن محرومیت مبتنی بر اتهاماتی کلی بود که معمولا داده می شود. به هر حال با تلاشی که کردم و پیگیری بعضی از دوستان، حکم من معلق شد و مهر ۸۷ عضویت کردم. منتها شهریور ۸۸ و در حالی که حدود ۱۵-۲۰ واحد جهت ترم هفتم باقی مانده بود، هنگامی که جهت عضویت به آموزش دانشگاه مراجعه کردم، گفتند که فایل شما بسته شده است و اجازه گزینش واحد نداری.»

عزیزی در توضیح این روند می گوید: «اول گفتند که حکم معلق شده است سابق به اجرا درآمده؛ منتها با این که دائما به دانشگاه مراجعه می کردم، بعد از طی یک سال و مراجعه بعد از آخر محرومیت، به من گفتند که گفته شده است شما نباید تحصیل خود را به اتمام برسانید. مسئولین دانشگاه گفتند آیا تماس های مسئولین امنیتی را جواب نمی دهی؟ بالاخره از طریق دانشگاه احضار انجام شد و چند جلسه بازجویی شدم. آنجا هم با اتهاماتی مثل «تبانی علیه نظام، اقدام علیه امنیت، براندازی و …» مواجه شدم، ولی هنوز و همچنان بعد از ۸ سال، هیچ اقدامی جهت بازگشت من به دانشگاه انجام نشده است.

کد ۲، همان ستاره داری بود که می گفتند نداریم!

سعید اردشیری ورودی سال ۸۵ رشته جامعه شناسی هم از دانشجویان ستاره داری است که از حق تحصیل محروم شده است هست. «من عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان شهید باهنر کرمان در سال ۸۱ و عضو این انجمن و تحکیم از سال ۷۸ بودم که در سال ۸۵ در رشته جامعه شناسی علامه قبول شدم ولی امکان ثبت نام پیدا نکردم و در آن دوره جز نخستین دانشجویان ستاره دار بودیم. یک سری دیگر از دوستانم هم بودند که پیش از اعلام نتیجه نهایی از طرف حراست دانشگاه احضار شده است بودند و تعهدی داده بودند مبنی بر اینکه از این به بعد فعالیت دانشجویی نخواهند داشت و بعضی دیگر هم به هیئت گزینش شرکت سنجش احضار شده است بودند و همین تعهد را داده بودند. که به ترتیب یک ستاره و دو ستاره خوانده می شدند.»

در کارنامه اردشیری تبصره ای با عنوان کد ۲ مشخص شده است بوده که همان معنی ستاره دار را می دهد. «در آن وقت آقای زاهدی می گفت ما ستاره دار نداریم. آن سال ما حدود ۱۵ نفر بودیم که نتوانستیم کنکور بدهیم و از تحصیل محروم شدیم. پیگیری های زیادی جهت بازگشت به دانشگاه کردیم. طوماری را در دانشگاه ها امضا کردیم و در مجلس و شرکت سنجش هم پیگیر این عنوان بودیم. پیگیری ها بیش از یک سال از طرف ما انجام شد و در سال ۸۶ گروه دیگری از دانشجویان به ما اضافه شدند که بیش از سه برابر تعداد قبلی بود.»

وزارت علوم لیست کامل دانشجویان ستاره دار را دارد

او می گوید: «سال به سال به جمع ستاره دارها اضافه می شد و در سال ۸۸ به این نتیجه رسیدیم که کاردیگری نمی توانیم بکنیم و بعضی از دوستان ما به جای دانشگاه زندان نصیبشان شد. سال ۹۲ آقای توفیقی که سرپرست وزارت علوم شد گفتند که ما دانشجویان ستاره دار را برمی گردانیم و دانشجویان سال ۹۰ به بعد در اولویت هستند و اگر کنکور بدهند مشکلشان حل می شود. بعد از آن هم آقای فرهادی آمدند و عملا این روندها به تعویق افتاد. زمانی که ما مراجعه کردیم روابط عمومی وزارت علوم لیست کاملی از دانشجویان ستاره دار داشت که بسیار دقیق و جزیی بود.»

به گفته اردشیری، در دوره سرپرستی آقای ضیا هاشمی هم گفتند ۵۰ نفر ستاره دار داریم که مطمئنا زیاد از این تعداد است و وزارت آمار دقیق ستاره دارها را دارد. به آقای هاشمی هم مراجعه کردم و گفتند دیگران را هم پیگیری کنید که مسئله را برطرف کنیم ولی اتفاقی نیفتاد. تابستان امسال هم مراجعه کردم و روند تمام پیگیری هایم را مکتوب ارائه کردم ولی با وزیرشدن آقای غلامی آن روند به هم ریخت. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم طبق مصوبه ۸۳ حق دخالت در این پرسشها را ندارد. در هر صورت این روند داشت خوب پیش می رفت که با وزارت آقای غلامی ما باز هم ناامید شدیم.

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: ستاره | دانشگاه | سه ستاره | دانشگاه | دانشجویان | وزارت علوم | فارغ التحصیل | اخبار کنکور و دانشگاه

ما را انکار نکنید/ ستاره‌داریم! , روایت ۵ دانشجوی ستاره‌دار

ما را انکار نکنید/ ستاره‌داریم! , روایت ۵ دانشجوی ستاره‌دار

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog