احمق فرهنگ معرفی خداوند فعالیت کودکان

احمق: فرهنگ معرفی خداوند فعالیت کودکان جشنواره نوجوانان اجرای طرح

گت بلاگز اخبار حوادث قاتل ستایش اعدام شد

غلامحسین اسماعیلی مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: با توجه به تقاضا و اصرار اولیای دم ستایش قریشی و ب

قاتل ستایش اعدام شد

قاتل ستایش اعدام شد

عبارات مهم : اعدام

حکم قاتل ستایش سحرگاه امروز پنج شنبه اجرا شد.

غلامحسین اسماعیلی مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: با توجه به تقاضا و اصرار اولیای دم ستایش قریشی و بعد از انجام تمامی فرآیندها و تشریفات قانونی؛ حکم صادره که به تایید دیوانعالی کشور رسیده بود به مرحله اجرا درآمد.

قاتل ستایش اعدام شد

رئیس کل دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار امیدواری کرد که اعمال قانون و اجرای این احکام بازدارندگی مورد نیاز را داشته باشد و در آینده شاهد تکرار این حوادث و جنایات نباشیم.

به گزارش ایسنا، قاتل ستایش بر اساس حکم صادره از سوی شعبه 7 دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در خصوص اتهام تجاوز به عنف به اعدام و در خصوص اتهام جنایت بر میت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم به دیوان عالی کشور نیز رسید.

غلامحسین اسماعیلی مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: با توجه به تقاضا و اصرار اولیای دم ستایش قریشی و ب

واژه های کلیدی: اعدام | ایران | حوادث | قاتل ستایش | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog